Förflyttning & livsfarligt läge

  • Tänk på din och den drabbades säkerhet innan du börjar hjälpa den drabbade.
  • Livsfarligt läge kan vara trafikolycka, brand, vatten eller el där tex du själv riskerar att skadas. 
  • Föreligger livsfarligt läge för dig eller den drabbade, flytta personen till säker plats.