Första hjälpen väska

Väskan går att köpa hos oss, ta kontakt med oss så hjälper vi er att ha ett bra skydd i hemmet/företaget/ på resan.

Innehåll

Användningsområde

 • Plåster
 • Sårtvätt
 • Tryckförband
 • Självhäftande förband, är 4,5 meter långt och kan rivas av
 • Ögonskölj 100ml, används för att spola ögat/ rengör sår.
 • Kylpåse finns i detta fack, aktivera och använd
 • Enkelt munskydd vid hjärtlungräddning, HLR
 • Brännskadegel, storlek 25 gram som förvaras i tubformat
 • Pincett
 • Sax
 • Reflexband
 • Druvsocker, 7 bitar
 • Viltband
 • Handskar, finns två par i påsarna. Skydda dig
 • Räddningsfilt/Aluminiumfilt, minska risken för avkylning
 • Reflexväst


Komplettera gärna med avsnörande förband
Akut-test kort
Papper och blyertspenna

 • Mindre sår
 • Rengöring av mindre sår
 • Förband vid större blödningar
 • Huvud, mindre sår på fötter/arm, mellanstora sår
 • ögonskada/frätskador (fortsätt skölj era ögon, 15 minuter).
 • Vrid för att aktivera kylan, ej direkt på huden
 • Hjärtlungräddning, använd munskydd vid HLR
 • Kyl brännskada, ej på öppet sår, ej mer än 15 minuter
 • Avlägsna mindre föremål/fästing
 • Klipp kläder
 • Syns i trafiken
 • Diabetes med lågt socker
 • Markera olycksplatsen, larma 112
 • Skydda dig själv, använd vid avsliten kroppsdel
 • Placera ovanpå personen, för att hindra avkylning
 • Synlighet, ha reflexvästen fram i bilen
första hjälpen väska