Introduktion
Olycksfall
Sjukdomsfall

Allergi åtgärd

allergisk reaktion
Larma 112
Använd injektionspenna med adrenalin
Hjärtläge
Hjärtläge
  • Det första du gör är att be någon larma 112 om någon finns i din närhet, annars får du larma 112 själv.
  • Hjälp till att få fram injektionspennan med adrenalin så att den drabbade kan ta den första dosen själv.
  • Om inte första dosen hjälper ska andra dosen ges inom 5-15 minuter.
  • Placera personen i sittande ställning, mot en vägg eller att du får stötta upp personen, hjärtläge.
  • Försäkra dig om att personen har tagit sin allergimedicin
    (tablett/ spruta)
  • Ta bort det som orsakat själva anfallet eller flytta personen till en säker plats.
  • Vid cirkulationspåverkan – placera personen på rygg med höjda ben.

Vid medvetslöshet

  • Kontrollera medvetande och andning – andas personen så lägg personen i stabilt sidoläge.