Allergisk åtgärd barn

Adrenalinspruta
Larma 112
Använd injektionspenna med adrenalin
hjärtläge barn
Flytta barnet från Livsfarligt läge
Sätt personen i hjärtläge, se bild
  • Det första du gör är att be någon larma 112 om någon finns i din närhet, annars får du larma 112 själv.
  • Hjälp till att få fram injektionspennan med adrenalin så att barnet kan ta den första dosen själv/hjälp barnet.
  • Om inte första dosen hjälper ska andra dosen ges inom 5-15 minuter.
  • Placera barnet i sittande ställning, mot en vägg eller att du får stötta upp barnet, hjärtläge (se bild).
  • Försäkra dig om att barnet har tagit sin allergimedicin
    (tablett/ spruta)
  • Ta bort det som orsakat själva anfallet eller flytta barnet till en säker plats.
  • Vid cirkulationspåverkan – placera barnet på rygg och höj upp benen ovanför hjärthöjd.

Vid medvetslöshet

  • Kontrollera medvetande och andning – andas barnet så lägg barnet i stabilt sidoläge.
  • Barnet ska andas regelbundet och med högre andningsfrekvens än du.