Allergisk symtom

allergisk reaktion
  • Klåda
  • Kliande ögon, rinnande ögon
  • Snuva
  • Nässelutslag
  • Svullnad i ansikte, läppar och luftvägar
  • Andningssvårigheter
  • Blek och illamående
  • Cirkulationssvikt
  • Medvetslöshet