Cirkulationssvikt åtgärd

Minska risken att personen blir kall, förse personen med kläder/jackor/filtar under och över personen 
 • Vid olycksfall:
 • Placera personen på rygg, personen ska ligga plant 
 • Stoppa blödning
 • Minska risken att personen blir kall, förse personen med kläder/jackor/filtar under och över personen 
 • Ingen dryck
 • Larma 112 

Sjukdomsfall om personen blir medvetandesänkt

 • Höjda ben 
 • Minska risken att personen blir kall, förse personen med kläder/jackor/filtar under och över personen.
 • Vid medvetslöshet:
 • Stabilt sidoläge och hela tiden ha kontroll över att personen andas
 • Larma 112