Cirkulationssvikt åtgärd, barn

stabilt sidoläge, barn
 • Vid olycksfall:
 • Placera barnet på rygg, barnet ska ligga plant 
 • Stoppa blödning
 • Minska risken att barnet blir kall, förse barnet med kläder/jackor/filtar under och över barnet 
 • Ingen dryck
 • Larma 112 

Sjukdomsfall om barnet blir medvetandesänkt

 • Höjda ben 
 • Minska risken att barnet blir kall, förse barnet med kläder/jackor/filtar under och över barnet.
 • Vid medvetslöshet:
 • Stabilt sidoläge och hela tiden ha kontroll över att barnet har regelbunden andning
 • Larma 112