Feberkramp åtgärd, barn

feberkramp
 • Kontrollera medvetande och andning och överväg om det kan
  vara ett hjärtstopp. Om ingen eller onormal andning, starta hjärt-lungräddning
 • Larma 112
 • Håll ej fast barnet, skydda huvudet mot skador med kläder eller dina händer
 • Du kan ta av kläder, filtar och öppnar fönster och ge febernedsättande läkemedel gör att  barnet blir piggare och mer vaken men åtgärderna bryter inte krampen. Kramperna går oftast över på några minuter. Försök att behålla lugnet så att barnet känner trygghet
 • Lossa åtsittande kläder
 • När anfallet är över och barnet har en för barn normal andning, lägg barnet i stabilt sidoläge, Kontrollera andningen hela tiden.

Ring genast 112 om något av följande händer:

 • Barnet har ett pågående krampanfall för första gången
 • Barnet får kramper flera gånger under samma dygn
 • Barnet återfår inte medvetandet inom fem minuter