Välkommen till kursen, O

Vi har skapat en webbutbildning för dig som vill lära dig första hjälpen men inte kan delta i en praktisk utbildning.

Den här utbildningen ger dig kunskaper som kan göra stor skillnad vid en livshotande olycka eller sjukdom. Du är välkommen att boka en utbildning under ledning av en av våra instruktörer vid ett senare tillfälle.
Vi utbildar i hela landet.

I den här kursen går vi igenom de viktigaste delarna i Första Hjälpen 
enligt ERC:s riktlinjer 2015 som bygger på forskning.

Syftet med att ha kunskaper i första hjälpen är att:

  • få kunskap om larmrutiner
  • prioritera på en olycksplats
  • minska den drabbades lidande
  • öka överlevnaden vid olycksfall eller sjukdom 

Du kan välja mellan två utbildningsprogram

  • Första hjälpen till vuxna
  • Första hjälpen till barn

Varje del består av en kort film (1-2 minuter), inledande information, åtgärd, alltså vad du ska göra och frågor att arbeta med. Du får svara på några frågor innan du kan gå vidare till nästa delmoment. 

Efter kursen får du ett kursintyg skickat till din mailadress.

Ni får tillgång till kursen i 365 dagar.


Lycka till och varmt välkomna!

© Copyright, 2021